KHÓA HỌC ĐẶC BIỆT

Dự kiến khai giảng ngày 20/7/2019.
Thời gian học: 2,4,6 hoặc 3,5,7.
Thời gian học: 2,4,6 hoặc theo yêu cầu của học viên.
Thời gian học: Tối thứ 7 và sáng chủ nhật hàng tuần.
Luyện thi tiếng Anh B1, dành cho học viên sau đại học, dự kiến khai giảng 20/7/2019.