Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
81 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 15/5/2011
82 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 17/7/2011
83 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 21/8/2011
84 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 25/9/2011
85 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 30/10/2011
86 Ket qua TTNN thang 11/2010
87 Kết quả thi 10/2011

Trang 9 / 9


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc