Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
31 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 18/12/2016
32 Kết quả thi NAT-TEST ngày 11/12/2016
33 Kết quả thi TOPJ ngày 06/11/2016
34 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 30/10/2016
35 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 28/8/2016
36 Kết quả thi TOPJ ngày 10/7/2016
37 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 12/6/2016
38 Kết quả thi NAT-TEST ngày 19/6/2016
39 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 15/5/2016
40 Kết quả thi TOPJ ngày 08/5/2016

Trang 4 / 11


Văn phòng chính Chi nhánh số 7
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1 40 Đinh Tiên Hoàng, Q1 (bản đồ) Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 028 38.222.550- 028.39.100.393 08 8813 4488
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn Web: CFL7hcmussh.edu.vn CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc

Thứ 2 đến thứ 7
*08 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc