Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
21 Kết quả thi TOPJ ngày 10/7/2016
22 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 12/6/2016
23 Kết quả thi NAT-TEST ngày 19/6/2016
24 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 15/5/2016
25 Kết quả thi TOPJ ngày 08/5/2016
26 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 10/4/2016
27 Kết quả thi NAT-TEST ngày 10/4/2016
28 Kết quả thi TOPJ ngày 20/03/2016
29 Phát chứng chỉ ngoại ngữ các đợt thi
30 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 06/3/2016

Trang 3 / 9

Văn phòng chính

Địa chỉ:            10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1

Điện thoại:       08 38.222.550

Email:              CFL@hcmussh.edu.vn

Facebook:        facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 7:  +Sáng:   07.30 – 11.30            +Chiều: 13.30 – 17.00              +Tối:17.00 –19.00

Chủ nhật: không làm việc