Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
21 Kết quả thi TOPJ ngày 08/5/2016
22 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 10/4/2016
23 Kết quả thi NAT-TEST ngày 10/4/2016
24 Kết quả thi TOPJ ngày 20/03/2016
25 Phát chứng chỉ ngoại ngữ các đợt thi
26 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 06/3/2016
27 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 31/01/2016
28 Kết quả thi NAT-TEST ngày 21/02/2016
29 Kết quả thi TOPJ ngày 24/01/2016
30 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 27/12/2015

Trang 3 / 9


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc