Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
121 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 25/9/2011
122 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia A, B, C ngày 30/10/2011
123 Ket qua TTNN thang 11/2010
124 Kết quả thi 10/2011

Trang 13 / 13


Văn phòng chính Chi nhánh số 7
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1 40 Đinh Tiên Hoàng, Q1 (bản đồ) Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 028 38.222.550- 028.39.100.393 090.891.7689
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn Web: CFL7hcmussh.edu.vn CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc

Thứ 2 đến thứ 7
*08 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc