Kết quả thi Kết quả thi JLPT ngày 02/12/2018

Kết quả thi JLPT ngày 02/12/2018

Email In

Thí sinh đã có thể kiểm tra kết quả của kì thi JLPT tháng 12/2018 online tại trang web https://www.jlpt-overseas.jp/onlineresults/

Thí sinh nhập mã đăng kí gồm 15 số bắt đầu bằng 18Bpasscode 8 số của thí sinh tạo khi đăng kí thi để xem kết quả.


Lưu ý: Bằng giấy hiện chưa có, dự kiến sẽ có vào khoảng tháng 3, ngày phát cụ thể Trung tâm sẽ thông báo sau.

Văn phòng chính

 

Địa chỉ

10 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38 222 550

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 – 19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc

Địa chỉ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38.222.550 - 028 39.100.393

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 –19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc