Kết quả thi Kết quả thi chứng chỉ Nattest ngày 12/8/2018

Kết quả thi chứng chỉ Nattest ngày 12/8/2018

Email In

Trung tâm thông báo thời gian lịch phát chứng chỉ NAT-TEST ngày 12 / 08 / 2018 như sau:

Bắt đầu phát từ ngay 17/9/18 đến 13/12/18

Thời gian phát: 08h00- 11h30 và 14h00- 19h00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Trung tâm chỉ phát chứng chỉ khi Thí sinh phải mang theo bản chính của Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân; những trường hợp nhận dùm Chứng chỉ thì người nhận cần phải mang theo bản chính của Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân của thí sinh đã dự thi.

Sau thời gian thông báo phát như trên, trung tâm sẽ phát chứng chỉ vào Chiều thứ Ba và Chiều thứ Năm hàng tuần.

Ngày bắt đầu phat từ 02/10/18 đến 13/12/18

Thời gian phát: 08h00- 11h30 và 14h00- 17h00 (thứ Ba, thứ Năm)

Sau thời gian này, chứng chỉ NAT-TEST sẽ bị huỷ nếu thí sinh không đến nhận.

Kết quả NAT-TEST online đợt thi ngày 12 / 08 / 2018, thí sinh vui lòng xem trong website:

http://www.nat-test.com/contents/result/result-id18-4.html

đây là kết quả online, lịch nhận kết quả giấy sẽ thông báo sau


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc