Kết quả thi Kết quả thi chứng chỉ Nattest ngày 10/6/2018

Kết quả thi chứng chỉ Nattest ngày 10/6/2018

Email In

Trung tâm thông báo thời gian phát chứng chỉ NAT-TEST ngày 10 / 06 / 2018 như sau:

Bắt đầu phát từ 11/7/18 đến 28/7/18

Thời gian phát: 14h00- 17h00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Trung tâm chỉ phát chứng chỉ khi Thí sinh phải mang theo bản chính của Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân; những trường hợp nhận dùm Chứng chỉ thì người nhận cần phải mang theo bản chính của Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân của thí sinh đã dự thi.

Sau thời gian thông báo phát như trên, trung tâm sẽ phát chứng chỉ vào Chiều thứ Ba và Chiều thứ Năm hàng tuần.

Ngày bắt đầu từ 30/07/18 đến 11/10/18

Thời gian phát: 14h00- 17h00 (thứ Ba, thứ Năm)

Sau thời gian này, chứng chỉ NAT-TEST sẽ bị huỷ nếu thí sinh không đến nhận.

Kết quả NAT-TEST đợt thi ngày 10 / 06 / 2018, thí sinh vui lòng xem trong website:

http://www.nat-test.com/contents/result/result-id18-3.html

Văn phòng chính

 

Địa chỉ

10 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38 222 550

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 – 19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc

Địa chỉ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38.222.550 - 028 39.100.393

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 –19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc