Kết quả thi Phát chứng chỉ ngoại ngữ các đợt thi

Phát chứng chỉ ngoại ngữ các đợt thi

Email In

*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 20/8/2017 và 17/9/2017
Thời gian bắt đầu phát từ 27 /11 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 23/7/2017
Thời gian bắt đầu phát từ 23 /7 /2017 đến 18 /09 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ tiếng Anh VNU vào ngày 07/5/2017
Thời gian bắt đầu phát đến 03/7/2017 vào buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 23/4/2017
Thời gian bắt đầu phát từ 13 /4 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi TOPJ vào ngày 05/3/2017
Thời gian bắt đầu phát đến 03 /4 /2017 đến 14 /4 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 15/1/2017
Thời gian bắt đầu phát đến 17 /3 /2017 đến 31/3 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi NATTEST vào ngày 12/02/2017
Thời gian bắt đầu phát đến 01 /3 /2017 đến 17 /3 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h - 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 18/12/2016
Thời gian bắt đầu phát đến 20 /2 /2017 đến 03 /3 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi TOPJ vào ngày 08/01/2017
Thời gian bắt đầu phát đến 13 /2 /2017 đến 24 /2 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi NATTEST vào ngày 11/12/2016
Thời gian bắt đầu phát đến 03 /1 /2017 đến 20 /1 /2017 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 30/10/2016
Thời gian bắt đầu phát đến 07/12/2016 đến 20/12/2016 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 24/7/2016
Thời gian bắt đầu phát đến 14/9/2016 đến 28/9/2016 vào buổi chiều từ thứ 2 - thứ 6 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ tiếng Anh VNU vào ngày 15/5/2016
Thời gian bắt đầu phát đến 25/7/2016 vào buổi chiều từ thứ 3 và thứ 5 (14h- 17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi chứng chỉ các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 10/4/2016
Thời gian bắt đầu phát từ 25/5/2016 đến 08/6/2016 vào buổi chiều từ thứ 2- thứ 6 (14h-17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi chứng chỉ các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 06/3/2016
Thời gian bắt đầu phát từ 21/4/2016 đến 06/5/2016 vào buổi chiều từ thứ 2- thứ 6 (14h-17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi chứng chỉ các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 31/01/2016
Thời gian bắt đầu phát từ 04/7/2016 đến 18/4/2016 vào buổi chiều từ thứ 2- thứ 6 (14h-17h)


*>>Trung tâm phát chứng chỉ của đợt thi chứng chỉ các ngoại ngữ quốc gia A, B, C vào ngày 27/12/2015
Thời gian bắt đầu phát từ 29/3/2016 đến 11/4/2016 vào buổi chiều từ thứ 2- thứ 6 (14h-17h)


Văn phòng chính Chi nhánh số 7
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1 40 Đinh Tiên Hoàng, Q1 (bản đồ) Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 028 38.222.550- 028.39.100.393 090.891.7689
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn Web: CFL7hcmussh.edu.vn CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc

Thứ 2 đến thứ 7
*08 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc