Kết quả thi TOPJ ngày 13/9/2015

In

Trung tâm thông báo thời gian phát chứng chỉ TOPJ ngày 13/ 9/ 2015 như sau:

Bắt đầu phát từ ngày 19/10/15 đến 30/10/15

Thời gian phát: 14h00- 17h00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Trung tâm chỉ phát chứng chỉ khi Thí sinh phải mang theo bản chính của Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân; những trường hợp nhận dùm Chứng chỉ thì người nhận cần phải mang theo bản chính của Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân của thí sinh đã dự thi.

Sau thời gian thông báo phát như trên, trung tâm sẽ phát chứng chỉ vào Chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần,

Ngày bắt đầu từ 2/11/15 đến 08/01/16
Thời gian phát: 14h00- 17h00 (Chiều thứ Ba và thứ Năm)

* Sau thời gian này, nếu thí sinh không đến nhận thì chứng chỉ sẽ bị hủy theo quy định.Thí sinh muốn được cấp lại chứng chỉ này sau khi bị hủy, thì phải đóng phí là 200.000 đồng.

* Sau ngày thi, nếu học viên muốn sửa chữa sai sót thông tin đã đăng ký thì đóng phí 200.000 đồng, để kiểm tra, rà soát.

* Thí sinh khi đến Trung tâm nhận chứng chỉ mang theo Chứng minh nhân dân (bản chính) và Phiếu dự thi.

* Chứng chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp.

Thí sinh xem kết quả thi TOPJ ngày 13/ 9/ 2015 trong web: http://topj-test.org/result/