Kết quả thi Kết quả thi NAT-TEST ngày 14/12/2014

Kết quả thi NAT-TEST ngày 14/12/2014

Email In

Mời các thí sinh vui lòng đến Trung tâm Ngọai ngữ để nhận Phíêu điểm và Chứng chỉ của Kỳ thi NAT-TEST đợt 14/12/2014

- Thời gian: 14:00- 17:00 (thứ 2- thứ 6), bắt đầu phát từ ngày 05/01/2015- 16/01/2015

- Thí sinh đến nhận chứng chỉ vui lòng mang theo Phiếu dự thi và Chứng minh nhân dân (bản chính)

 

- Ngòai thời gian đã nêu trên, thí sinh đến nhận chứng chi vào Thứ 2 và thứ 3 hàng tuần bắt đầu từ 14:00- 17:00 (từ ngày 19/01/2015 đến 03/4/2015)

*Lưu ý: Theo Quy định của Kỳ thi NAT-TEST, kể từ ngày thông báo nhận chứng chỉ, Phiếu điểm và Chứng chỉ của thí sinh sẽ bị hủy, nếu trong vòng 03 tháng mà thí sinh không đến nhận. Trong thời gian này, Trung tâm sẽ không phát chứng chỉ NAT-TEST cho những đợt thi trước.

Kết quả NAT-TEST đợt thi ngày 14/12/2014, thí sinh vui lòng xem trong website:

http://www.nat-test.com/jp/contents/result/result_id14-6.htm

Sau khi có kết quả, các thí sinh đến văn phòng trung tâm để lấy bằng và bảng điểm (đối với thí sinh thi đâu); bảng điểm (đối với thí sinh không đạt)

Văn phòng chính

 

Địa chỉ

10 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38 222 550

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 – 19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc

Địa chỉ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38.222.550 - 028 39.100.393

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 –19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc