Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
1 Kết quả phúc khảo thi B1.2 ngày 26/2/2017
2 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 26/02/2017
3 Kết quả thi ngoại ngử B1.2 ngày 26/02/2017
4 Kết quả thi NAT-TEST ngày 12/2/2017
5 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 15/01/2017
6 Kết quả thi TOPJ ngày 08/01/2017
7 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 18/12/2016
8 Kết quả thi NAT-TEST ngày 11/12/2016
9 Kết quả thi TOPJ ngày 06/11/2016
10 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 30/10/2016

Trang 1 / 9


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc