Kết quả thi

Kết quả thi

Hiển thị # 
1 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 15/01/2017
2 Kết quả thi TOPJ ngày 08/01/2017
3 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 18/12/2016
4 Kết quả thi NAT-TEST ngày 11/12/2016
5 Kết quả thi TOPJ ngày 06/11/2016
6 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 30/10/2016
7 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 28/8/2016
8 Kết quả thi TOPJ ngày 10/7/2016
9 Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 12/6/2016
10 Kết quả thi NAT-TEST ngày 19/6/2016

Trang 1 / 8


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38222550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc