Kế hoạch cả năm 2012- Lịch thi của trung tâm ngoại ngữ

2012- Lịch thi của trung tâm ngoại ngữ

Email In

LỊCH THI THEO KẾ HOẠCH CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRONG NĂM 2012

LỊCH THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C CÁC NGOẠI NGỮ:

23/12/2012 - Xem kết quả

25/11/2012 - Xem kết quả

29/10/2012 - Xem kết quả

30/09/2012 - Xem kết quả

26/08/2012 - Xem kết quả

22/07/2012 - Xem kết quả

10/06/2012 - Xem kết quả

06/05/2012 - Xem kết quả

25/03/2012 - Xem kết quả

19/02/2012 - Xem kết quả

LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ: 02/12/2012


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc