Kế hoạch cả năm 2018- Lịch thi của trung tâm

2018- Lịch thi của trung tâm

Email In

LỊCH THI  CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRONG NĂM 2018

LỊCH THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C CÁC NGOẠI NGỮ:

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
28/01/2018
(Chủ nhật)
08/1/2018 đến 20/01/2018
Xem kết quả
18/3/2018
(Chủ nhật)
26/02/2018 đến 10/03/2018 Xem kết quả22/4/2018
(Chủ nhật)
02/4/2018 đến 14/4/2018 Xem kết quả
20/5/2018
(Chủ nhật)
02/5/2018 đến 12/5/2018 Xem kết quả
24/6/2018
(Chủ nhật)
04/6/2018 đến 16/6/2018 Xem kết quả
29/7/2018
(Chủ nhật)
09/7/2018 đến 21/7/2018 Xem kết quả
26/8/2018
(Chủ nhật)
06/8/2018 đến 18/8/2018 Xem kết quả
30/9/2018
(Chủ nhật)
10/9/2018 đến 22/9/2018 Xem kết quả
28/10/2018
(Chủ nhật)
08/10/2018 đến 20/10/2018 Xem kết quả
25/11/2018
(Chủ nhật)
05/11/2018 đến 17/11/2018 Xem kết quả
23/12/2018
(Chủ nhật)
03/12/2018 đến 15/12/2018 Xem kết quả

LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ


Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 01/7/2018
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả
Đợt 2 02/12/2018
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả

 

GIỚI THIỆU NATTEST

LỊCH THI NAT TEST


Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 04/2/2018
(Chủ nhật)
05/01/18 Xem kết quả
Đợt 2 01/4/2018
(Chủ nhật)
02/3/18 Xem kết quả
Đợt 3 10/6/2018
(Chủ nhật)
11/5/18 Xem kết quả
Đợt 4 12/8/2018
(Chủ nhật)
13/7/18 Xem kết quả
Đợt 5 14/10/2018
(Chủ nhật)
14/9/18 Xem kết quả
Đợt 6 09/12/2018
(Chủ nhật)
09/11/18 Xem kết quả

 

GIỚI THIỆU TOPJ

LỊCH THI TOPJ


Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả Trình độ 
được tổ chức thi
Đợt 1 14/01/2018
(Chủ nhật)
20/11/17 - 22/12/17 Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 2 11/3/2018
(Chủ nhật)
15/1/18 - 09/2/18 Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 3 13/5/2018
(Chủ nhật)
19/3/18 - 20/4/18 Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp
Đợt 4 08/7/2018
(Chủ nhật)
21/5/18 - 15/6/18 Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 5 16/9/2018
(Chủ nhật)
30/7/18 - 24/8/18 Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 6 04/11/2018
(Chủ nhật)
24/9/18 - 19/10/18 Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp

Văn phòng chính Chi nhánh số 7
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1 40 Đinh Tiên Hoàng, Q1 (bản đồ) Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 028 38.222.550- 028.39.100.393 090.891.7689
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn Web: CFL7hcmussh.edu.vn CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc

Thứ 2 đến thứ 7
*08 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc