Phát kết quả thi năng lực Nhật ngữ của kỳ thi ngày 03/7/16

In

Học viên đến nhận kết quả thi năng lực Nhật ngữ vào đợt 01 thi ngày 03 /07/2016

Trung tâm sẽ phát kết quả thi theo từng đọt như sau:

Đợt 1: từ ngày 31/10/16 đến hết ngày 12/11/2016
Đợt 2: từ ngày 12/12/16 đến hết ngày 28/02/2017

Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, theo từng cấp độ:

Quy trình lấy kết quả thi:

-- Khi đến nhận kết quả thi nhớ mang CMND bản chính và phiếu dự thi

-- Nếu là đi nhận thay ,phải có bản gốc CMND của thí sinh và của người nhận (kèm theo 2 CMND photo), và phiếu dự thi

-- Nếu mất phiếu dự thi, thí sinh làm đơn cam kết,kèm theo CMND bản chính và photo

Địa điểm nhận: Trung tâm ngoại ngữ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp. Hồ Chí Minh