Kế hoạch cả năm 2017- Lịch thi của trung tâm

2017- Lịch thi của trung tâm

Email In

LỊCH THI THEO KẾ HOẠCH CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRONG NĂM 2017

LỊCH THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C CÁC NGOẠI NGỮ:

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
15/01/2017
(Chủ nhật)
26/12/2016 đến 07/01/2017
Xem kết quả
26/2/2017
(Chủ nhật)
06/02/2017 đến 18/02/2017 Xem kết quả23/4/2017
(Chủ nhật)
04/3/2017 đến 15/4/2017 Xem kết quả
28/5/2017
(Chủ nhật)
08/5/2017 đến 20/5/2017 Xem kết quả
25/6/2017
(Chủ nhật)
05/06/2017 đến 17/06/2017 Xem kết quả
23/7/2017
(Chủ nhật)
03/07/2017 đến 15/7/2017 Xem kết quả
20/8/2017
(Chủ nhật)
31/7/2017 đến 12/8/2017 Xem kết quả
17/9/2017
(Chủ nhật)
28/8/2017 đến 09/9/2017 Xem kết quả
22/10/2017
(Chủ nhật)
02/10/2017 đến 14/10/2017 Xem kết quả
26/11/2017
(Chủ nhật)
06/11/2017 đến 18/11/2017 Xem kết quả
24/12/2017
(Chủ nhật)
04/12/2017 đến 16/12/2017 Xem kết quả

LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ


Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 02/7/2017
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả
Đợt 2 03/12/2017
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả

 

LỊCH THI NAT TEST

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 12/2/2017
(Chủ nhật)
13/01/17 Xem kết quả
Đợt 2 09/4/2017
(Chủ nhật)
10/3/17 Xem kết quả
Đợt 3 11/6/2017
(Chủ nhật)
12/5/17 Xem kết quả
Đợt 4 06/8/2017
(Chủ nhật)
07/7/17 Xem kết quả
Đợt 5 15/10/2017
(Chủ nhật)
15/9/17 Xem kết quả
Đợt 6 10/12/2017
(Chủ nhật)
10/11/17 Xem kết quả

 

LỊCH THI TOPJ

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả Trình độ 
được tổ chức thi
Đợt 1 08/01/2017
(Chủ nhật)
21/11/16 - 23/12/16 Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 2 05/3/2017
(Chủ nhật)
23/1/17 - 17/2/17 Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 3 14/5/2017
(Chủ nhật)
25/3/17 - 28/4/17 Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp
Đợt 4 09/7/2017
(Chủ nhật)
22/5/17 - 23/6/17 Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 5 24/9/2017
(Chủ nhật)
07/8/16 - 08/9/17 Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 6 12/11/2017
(Chủ nhật)
25/9/17 - 20/10/17 Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp

Văn phòng chính Chi nhánh số 7
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1 40 Đinh Tiên Hoàng, Q1 (bản đồ) Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 028 38.222.550- 028.39.100.393 090.891.7689
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn Web: CFL7hcmussh.edu.vn CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc

Thứ 2 đến thứ 7
*08 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc