Kế hoạch cả năm 2016- Lịch thi của Trung tâm ngoại ngữ

2016- Lịch thi của Trung tâm ngoại ngữ

Email In

LỊCH THI THEO KẾ HOẠCH CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRONG NĂM 2016

LỊCH THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C CÁC NGOẠI NGỮ:

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
31/01/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
06/3/2016
(Chủ nhật)
Xem kết quả
10/4/2016
(Chủ nhật)
Xem kết quả
15/5/2016
(Chủ nhật)
Xem kết quả
12/6/2016
(Chủ nhật)
23/05/2016 đến 04/06/2016 Xem kết quả
24/7/2016
(Chủ nhật)
04/07/2016 đến 16/07/2016 Xem kết quả
28/8/2016
(Chủ nhật)
08/08/2016 đến 20/08/2016 Xem kết quả
25/9/2016
(Chủ nhật)
05/09/2016 đến 17/09/2016 Xem kết quả
30/10/2016
(Chủ nhật)
10/10/2016 đến 22/10/2016 Xem kết quả
18/12/2016
(Chủ nhật)
28/11/2016 đến 10/12/2016 Xem kết quả

LỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ


Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 03/7/2016
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả
Đợt 2 04/12/2016
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả

 

LỊCH THI NAT TEST

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 21/2/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Đợt 2 10/4/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Đợt 3 19/6/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Đợt 4 14/8/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Đợt 5 09/10/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Đợt 6 11/12/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả

 

LỊCH THI TOPJ

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả Trình độ 
được tổ chức thi
Đợt 1 24/01/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 2 20/3/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 3 08/5/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp
Đợt 4 10/7/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 5 11/9/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 6 06/11/2016
(Chủ nhật)

Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp

Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc