Kế hoạch cả năm 2015- Lịch thi của Trung tâm ngoại ngữ

2015- Lịch thi của Trung tâm ngoại ngữ

Email In

LỊCH THI THEO KẾ HOẠCH CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TRONG NĂM 2015

LỊCH THI LẤY CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C CÁC NGOẠI NGỮ:

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
11/01/2015
(Chủ nhật)

Xem kết quả
15/3/2015
(Chủ nhật)
02/3/2015 đến 07/3/2015 Xem kết quả
19/4/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
24/5/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
28/6/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
26/7/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
23/8/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
27/9/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
25/10/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
29/11/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả
27/12/2015
(Chủ nhật)
Xem kết quả

LỊCH THI KIỂM TRA TIẾNG ANH TƯƠNG TỰ DẠNG THỨC TOEFL

Ngày thi Hạn đăng ký Kết quả
28/3/2015
(Thứ Bảy)
23/3/2015
(Thứ Hai)
Xem kết quả
09/5/2015
(Thứ Bảy)
04/5/2015
(Thứ Hai)
Xem kết quả
06/6/2015
(Thứ Bảy)
01/6/2015
(Thứ Hai)
Xem kết quả
18/7/2015
(Thứ Bảy)
13/7/2015
(Thứ Hai)
Xem kết quả
08/8/2015
(Thứ Bảy)
03/8/2015
(Thứ Hai)
Xem kết quả
05/9/2015
(Thứ Bảy)
31/8/2015
(Thứ Hai)
Xem kết quảLỊCH THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ QUỐC TẾ


Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 05/7/2015
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả
Đợt 2 06/12/2015
(Chủ nhật)
Xem thông tin Xem kết quả

 

LỊCH THI NAT TEST

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả
Đợt 1 08/2/2015
(Chủ nhật)
26/12/15- 9/01/15 Xem kết quả
Đợt 2 26/4/2015
(Chủ nhật)
13/3/15- 27/3/15 Xem kết quả
Đợt 3 21/6/2015
(Chủ nhật)
08/5/15- 22/5/15 Xem kết quả
Đợt 4 02/8/2015
(Chủ nhật)
19/6/15- 03/7/15 Xem kết quả
Đợt 5 18/10/2015
(Chủ nhật)
07/9/15- 18/9/15 Xem kết quả
Đợt 6 13/12/2015
(Chủ nhật)
30/10/15- 13/11/15 Xem kết quả

 

LỊCH THI TOPJ

Ngày thi Thời gian đăng ký Kết quả Trình độ 
được tổ chức thi
Đợt 1 18/01/2015
(Chủ nhật)
05/12/14- 26/12/14 Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 2 22/3/2015
(Chủ nhật)
06/02/15- 27/02/15 Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 3 10/5/2015
(Chủ nhật)
27/3/15- 17/4/15 Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp
Đợt 4 12/7/2015
(Chủ nhật)
29/5/15- 19/6/15 Xem kết quả Sơ cấp
Đợt 5 13/9/2015
(Chủ nhật)
31/7/15- 21/8/15 Xem kết quả Sơ cấp
Trung cấp
Đợt 6 01/11/2015
(Chủ nhật)
18/9/15- 9/10/15 Xem kết quả
Sơ cấp
Trung cấp
Cao cấp

Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc