Tiếng Hoa

Chương trình tiếng Hoa

Email In

Trình độ A
360 tiết

HA1 à HA6

Giản thể: 301 câu đàm thoại

6 khóa thường

3 khóa nhanh

Trình độ B
360 tiết

HB1 à HB6

Giản thể: Tiếng Hoa
Trung cấp Bắc Kinh

6 khóa thường

Trình độ C
360 tiết

HC1 à HC6

Trích các tác phẩm văn học Trung Quốc

6 khóa thường

Luyện thi A
60 tiết

LTHA

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

Luyện thi B
60 tiết

LTHB

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

Thương mại
60 tiết

HTM

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

Du lịch
60 tiết

HDL

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN KHOÁ 153

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỨ KHOÁ 153

Khai giảng lớp ngoại ngữ đặc biệt 19/9/2016

CHIÊU SINH KHOÁ NGẮN HẠN 152

Văn phòng chính

Địa chỉ:            10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1

Điện thoại:       08 38.222.550

Email:              CFL@hcmussh.edu.vn

Facebook:        facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 7:  +Sáng:   07.30 – 11.30            +Chiều: 13.30 – 17.00              +Tối:17.00 –19.00

Chủ nhật: không làm việc