Tiếng Hoa

Chương trình tiếng Hoa

Email In

Trình độ A
360 tiết

HA1 à HA6

Giản thể: 301 câu đàm thoại

6 khóa thường

3 khóa nhanh

Trình độ B
360 tiết

HB1 à HB6

Giản thể: Tiếng Hoa
Trung cấp Bắc Kinh

6 khóa thường

Trình độ C
360 tiết

HC1 à HC6

Trích các tác phẩm văn học Trung Quốc

6 khóa thường

Luyện thi A
60 tiết

LTHA

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

Luyện thi B
60 tiết

LTHB

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

Thương mại
60 tiết

HTM

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

Du lịch
60 tiết

HDL

Trung tâm biên soạn

1 khóa thường

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN KHOÁ 153

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỨ KHOÁ 153

Khai giảng lớp ngoại ngữ đặc biệt 19/9/2016

CHIÊU SINH KHOÁ NGẮN HẠN 152


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc