Tiếng Đức

Chương trình tiếng Đức

Email In

TRÌNH ĐỘ

LỚP

GIÁO TRÌNH

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Trình độ A

(300 tiết)

ĐA1 → ĐA6

Tanggram

6 khóa thường

3 khóa nhanh

 

Trình độ B

(360 tiết)

ĐB1 → ĐB6

Tanggram

6 khóa thường

3 khóa nhanh

 

Trình độ C

(360 tiết)

ĐC1 → ĐC6

EM - Bruckenkurs

6 khóa thường

3 khóa nhanh

 

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN KHOÁ 153

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỨ KHOÁ 153

Khai giảng lớp ngoại ngữ đặc biệt 19/9/2016

CHIÊU SINH KHOÁ NGẮN HẠN 152

Văn phòng chính

Địa chỉ:            10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q1

Điện thoại:       08 38.222.550

Email:              CFL@hcmussh.edu.vn

Facebook:        facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến thứ 7:  +Sáng:   07.30 – 11.30            +Chiều: 13.30 – 17.00              +Tối:17.00 –19.00

Chủ nhật: không làm việc