Tiếng Đức

Chương trình tiếng Đức

Email In

TRÌNH ĐỘ

LỚP

GIÁO TRÌNH

THỜI GIAN HỌC

GHI CHÚ

Trình độ A

(300 tiết)

ĐA1 → ĐA6

Tanggram

6 khóa thường

3 khóa nhanh

 

Trình độ B

(360 tiết)

ĐB1 → ĐB6

Tanggram

6 khóa thường

3 khóa nhanh

 

Trình độ C

(360 tiết)

ĐC1 → ĐC6

EM - Bruckenkurs

6 khóa thường

3 khóa nhanh

 

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN KHOÁ 153

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỨ KHOÁ 153

Khai giảng lớp ngoại ngữ đặc biệt 19/9/2016

CHIÊU SINH KHOÁ NGẮN HẠN 152


Văn phòng chính
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1
Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 08 38.222.550
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn
CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7:
07 giờ 00 - 20 giờ 30
Chủ nhật: không làm việc