Chương trình tiếng Anh

Email In

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A,B,C

(Thời gian đào tạo: 10 tuần)

- Giáo trình sử dụng: American Headway. Second Edition. John and Liz Soars (cuốn Starter, 1, 2, 4, 5). Oxford University Press, theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR – và New Headway, cuốn 3, upper-intermediate

 

Trình độ A (360 tiết):   4 lớp, mỗi lớp 10 tuần

(một tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết = 1 tuần 9 tiết = 1 lớp 90 tiết)

A1:       American Headway, Starter : Units 1-7

A2:       American Headway, Starter: Units 8-14

A3:       American Headway, 1 : Units 1-8

A4:       American Headway, 1 : Units 9-12

và American Headway, 2 : Units 1-4

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

Basic Tactics for Listening (chia đều 4 lớp)  + speaking activities + handouts

-         Focus: Listening for Perception of Sounds

 

Trình độ A:   6 lớp thường (tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết).

Mỗi lớp 60 tiết = 360 tiết

Lớp 1: American Headway, Starter : Units 1-7

Lớp 2: American Headway, Starter : Units 8-14

Lớp 3: American Headway, 1 : Units 1-4

Lớp 4: American Headway, 1 : Units 5-8

Lớp 5: American Headway, 1 : Units 9-12

Lớp 6: American Headway, 2 : Units 1-4

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

-         Basic Tactics for Listening (chia đều 6 lớp)  + speaking activities + handouts

-         Focus: Listening for Perception of Sounds

 

Trình độ B (360 tiết):   4 lớp, mỗi lớp 10 tuần

(một tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết = 1 tuần 9 tiết = 1 lớp 90 tiết)

B1:       American Headway, 2: Units 5-10

B2:       American Headway, 2: Units 11-12

New Headway, 3: Units 1-4

B3:       New Headway, 3: Units 5-12

B4:       American Headway, 4: Units 1-6

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

Developing Tactics for Listening (chia đều 2 lớp B1 và B2 )  + speaking activities + handouts

Expanding Tactics for Listening (lớp B3, B4: bài 1-8) + speaking activities + handouts

-         Focus: Speaking (production)

 

Trình độ B:   6 lớp thường (tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết).

Mỗi lớp 60 tiết = 360 tiết

Lớp 7: American Headway, 2: Units 5-8

Lớp 8: American Headway, 2: Units 9-12

Lớp 9: New Headway, 3: Units 1-4

Lớp 10: New Headway, 3: Units 5-8

Lớp 11: New Headway, 3: Units 9-12

Lớp 12: American Headway, 4: Units 1-6

 

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

Developing Tactics for Listening (chia đều 4 lớp 7,8,9,10)  + speaking activities + handouts

Expanding Tactics for Listening (lớp 11: bài 1-4; Lớp 12: bài 5-8) + speaking activities + handouts

-         Focus: Speaking (production)

 

Trình độ C (240 tiết):   4 lớp, mỗi lớp 10 tuần

(một tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết = 1 tuần 6 tiết = 1 lớp 60 tiết = 4 lớp: 240 tiết)

* Buổi 1:

C1: American Headway, 4: Units 7-12

C2: American Headway, 5: Units 1-4

C3: American Headway, 5: Units 5-8

C4: American Headway, 5: Units 9-12

* Buổi 2:

Listening and Speaking: Focusing on communication

Expanding Tactics for Listening + speaking activities + handouts

C1: units 9-12 ;  C2: units 13-16 ;  C3: units 17-20 ;  C4: units 21-24

* Buổi 3:

Grammar: Understanding and Using English Grammar, 3rd edition + workbook

 • C1:  units 1-5
 • C2:  units 6-10
 • C3:  units 11-15
 • C4:  units 16-20

Writing: Great Paragraph

 • C1:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 1-2
 • C2:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 3-4-5
 • C3:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 6-7
 • C4:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 8-9-10

 

Trình độ C: 4 lớp thường (tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết).

Mỗi lớp 60 tiết = 240 tiết

* Buổi 1:

C1: American Headway, 4: Units 7-12

C2: American Headway, 5: Units 1-4

C3: American Headway, 5: Units 5-8

C4: American Headway, 5: Units 9-12

* Buổi 2:

Listening and Speaking: Focusing on communication

Expanding Tactics for Listening + speaking activities + handouts

C1: units 9-12 ;  C2: units 13-16 ;  C3: units 17-20 ;  C4: units 21-24

* Buổi 3:

Grammar: Understanding and Using English Grammar, 3rd edition + workbook

 • C1:  units 1-5
 • C2:  units 6-10
 • C3:  units 11-15
 • C4:  units 16-20

Writing: Great Paragraph

 • C1:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 1-2
 • C2:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 3-4-5
 • C3:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 6-7
 • C4:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 8-9-10

Topics for writing will be provided by teacher-in-charge.

Khai giảng lớp Anh văn thiếu nhi - thiếu niên

Khai giảng lớp ngoại ngữ đặc biệt 18/4/2016

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ KHÓA 151

Khai giảng lớp luyện thi trình độ B dành cho sinh viên

CHIÊU SINH KHÓA HỌC NGOẠI NGỮ NGẮN HẠN 150

Khai giảng lớp tiếng Anh đặc biệt 14/3/2016


Văn phòng chính Chi nhánh số 7
Địa chỉ
12 Đinh Tiên Hoàng, p.Bến Nghé, q.1 40 Đinh Tiên Hoàng, Q1 (bản đồ) Mọi góp ý về Website Trung tâm ngoại ngữ, vui lòng
ĐT 028 38.222.550- 028.39.100.393 090.891.7689
gửi email, với tiêu đề là : Gop y sua web TTNN
Email    
CFL@hcmussh.edu.vn Web: CFL7hcmussh.edu.vn CFL@hcmussh.edu.vn
Giờ làm việc
Thứ 2 đến thứ 7
*07 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc

Thứ 2 đến thứ 7
*08 giờ 00 - 19 giờ 00
Chủ nhật: không làm việc