Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh

Email In

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A,B,C

(Thời gian đào tạo: 10 tuần)

- Giáo trình sử dụng: American Headway. Second Edition. John and Liz Soars (cuốn Starter, 1, 2, 4, 5). Oxford University Press, theo Khung tham chiếu Châu Âu CEFR – và New Headway, cuốn 3, upper-intermediate

 

Trình độ A (360 tiết):   4 lớp, mỗi lớp 10 tuần

(một tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết = 1 tuần 9 tiết = 1 lớp 90 tiết)

A1:       American Headway, Starter : Units 1-7

A2:       American Headway, Starter: Units 8-14

A3:       American Headway, 1 : Units 1-8

A4:       American Headway, 1 : Units 9-12

và American Headway, 2 : Units 1-4

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

Basic Tactics for Listening (chia đều 4 lớp)  + speaking activities + handouts

-         Focus: Listening for Perception of Sounds

 

Trình độ A:   6 lớp thường (tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết).

Mỗi lớp 60 tiết = 360 tiết

Lớp 1: American Headway, Starter : Units 1-7

Lớp 2: American Headway, Starter : Units 8-14

Lớp 3: American Headway, 1 : Units 1-4

Lớp 4: American Headway, 1 : Units 5-8

Lớp 5: American Headway, 1 : Units 9-12

Lớp 6: American Headway, 2 : Units 1-4

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

-         Basic Tactics for Listening (chia đều 6 lớp)  + speaking activities + handouts

-         Focus: Listening for Perception of Sounds

 

Trình độ B (360 tiết):   4 lớp, mỗi lớp 10 tuần

(một tuần 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết = 1 tuần 9 tiết = 1 lớp 90 tiết)

B1:       American Headway, 2: Units 5-10

B2:       American Headway, 2: Units 11-12

New Headway, 3: Units 1-4

B3:       New Headway, 3: Units 5-12

B4:       American Headway, 4: Units 1-6

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

Developing Tactics for Listening (chia đều 2 lớp B1 và B2 )  + speaking activities + handouts

Expanding Tactics for Listening (lớp B3, B4: bài 1-8) + speaking activities + handouts

-         Focus: Speaking (production)

 

Trình độ B:   6 lớp thường (tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết).

Mỗi lớp 60 tiết = 360 tiết

Lớp 7: American Headway, 2: Units 5-8

Lớp 8: American Headway, 2: Units 9-12

Lớp 9: New Headway, 3: Units 1-4

Lớp 10: New Headway, 3: Units 5-8

Lớp 11: New Headway, 3: Units 9-12

Lớp 12: American Headway, 4: Units 1-6

 

Ghi chú:

-         Dùng kèm tài liệu Listening:

Developing Tactics for Listening (chia đều 4 lớp 7,8,9,10)  + speaking activities + handouts

Expanding Tactics for Listening (lớp 11: bài 1-4; Lớp 12: bài 5-8) + speaking activities + handouts

-         Focus: Speaking (production)

 

Trình độ C (240 tiết):   4 lớp, mỗi lớp 10 tuần

(một tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết = 1 tuần 6 tiết = 1 lớp 60 tiết = 4 lớp: 240 tiết)

* Buổi 1:

C1: American Headway, 4: Units 7-12

C2: American Headway, 5: Units 1-4

C3: American Headway, 5: Units 5-8

C4: American Headway, 5: Units 9-12

* Buổi 2:

Listening and Speaking: Focusing on communication

Expanding Tactics for Listening + speaking activities + handouts

C1: units 9-12 ;  C2: units 13-16 ;  C3: units 17-20 ;  C4: units 21-24

* Buổi 3:

Grammar: Understanding and Using English Grammar, 3rd edition + workbook

 • C1:  units 1-5
 • C2:  units 6-10
 • C3:  units 11-15
 • C4:  units 16-20

Writing: Great Paragraph

 • C1:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 1-2
 • C2:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 3-4-5
 • C3:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 6-7
 • C4:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 8-9-10

 

Trình độ C: 4 lớp thường (tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiết).

Mỗi lớp 60 tiết = 240 tiết

* Buổi 1:

C1: American Headway, 4: Units 7-12

C2: American Headway, 5: Units 1-4

C3: American Headway, 5: Units 5-8

C4: American Headway, 5: Units 9-12

* Buổi 2:

Listening and Speaking: Focusing on communication

Expanding Tactics for Listening + speaking activities + handouts

C1: units 9-12 ;  C2: units 13-16 ;  C3: units 17-20 ;  C4: units 21-24

* Buổi 3:

Grammar: Understanding and Using English Grammar, 3rd edition + workbook

 • C1:  units 1-5
 • C2:  units 6-10
 • C3:  units 11-15
 • C4:  units 16-20

Writing: Great Paragraph

 • C1:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 1-2
 • C2:  Part 1: The Structure of a Paragraph: Units 3-4-5
 • C3:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 6-7
 • C4:  Part 2: Kinds of Paragraphs: Units 8-9-10

Topics for writing will be provided by teacher-in-charge.

TRÌNH ĐỘ

LỚP

GIÁO TRÌNH

THỜI LƯỢNG

TRÌNH ĐỘ A
360 tiết

E1 - E6

Streamline English 1 & 2
Listen First

6 khóa THƯỜNG

3 khóa NHANH

HOẶC

E1.AMH - E6.AMH

American Headway.
Basic Tactics for Listening

6 khóa THƯỜNG

3 khóa NHANH

TRÌNH ĐỘ B
360 tiết

E7 - E12

Streamline English 3

6 khóa THƯỜNG

HOẶC

E7.AMH - E12.AMH

American Headway
Developing Tactics for Listening

6 khóa THƯỜNG

3 khóa NHANH

TRÌNH ĐỘ C
240 tiết

EC1 - EC4

American Headway
Expanding Tactics for Listening
Understanding & Using EnglishGrammar
Great Paragraphs (writing)

4 khóa THƯỜNG

VĂN PHẠM

VP1 - VP4

Trung tâm biên soạn

4 khóa THƯỜNG

NGHE NÓI CƠ BẢN
(Trình độ A)

Basic LS

Trung tâm biên soạn

90 tiết/ khóa

CHIỀU  3-5-7

(15:15 Ò 17:30)

NGHE NÓI
(Trình độ B)
120 tiết

LS1 - LS2

Trung tâm biên soạn

2 khóa THƯỜNG

TOEIC
90 tiết

TOEIC 0 - 200

Trung tâm biên soạn

90 tiết/ khóa

TOEIC 200 - 400

Thời gian học:

 • Sáng 2-4-6 hoặc 3-5-7
  từ 08:00 - 10:15
 • Tối 2-4-6 hoặc 3-5-7
  từ 17:30 - 19:45

90 tiết/ khóa

TOEIC 400 - 600

90 tiết/ khóa

TOEIC 600 - 800

90 tiết/ khóa

TOEIC 800 - 900

90 tiết/ khóa

Luyện thi chứng chỉ quốc gia

Trình độ A (40 tiết)

Học tối 2-4-6; 3-5-7 Ca 1; Ca 2 hoặc sáng Chủ nhật

Trình độ B (48 tiết)

Học tối 2-4-6; 3-5-7 Ca 1; Ca 2 hoặc sáng Chủ nhật

Trình độ C (48 tiết)

Học tối 3-5-7 Ca 1; sáng Chủ nhật (7:30 đến 11:30)

Luyện thi chứng chỉ quốc tế

Lớp

Thời lượng

Giáo trình

Buổi học

Giờ học

LUYỆN THI IELTS

Từ 5.0 đến 5.5

90 tiết/khóa

Trung tâm biên soạn

SÁNG hoặc TỐI 2-4-6

08:00 - 10:15

TỐI 3-5-7

17:30 - 19:45

LUYỆN THI TOEIC

90 tiết/khóa

Trung tâm biên soạn

TỐI 2-4-6

17:30 - 19:45

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN KHOÁ 153

CHIÊU SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỨ KHOÁ 153

Khai giảng lớp ngoại ngữ đặc biệt 19/9/2016

CHIÊU SINH KHOÁ NGẮN HẠN 152

Văn phòng chính

 

Địa chỉ

10 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38 222 550

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 – 19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc

Địa chỉ

10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Q1, HCM

Điện thoại

028 38.222.550 - 028 39.100.393

Email

CFL@hcmussh.edu.vn

Website

http://cfl.hcmussh.edu.vn

Facebook

facebook.com/cflhcmussh/

Giờ làm việc

Thứ 2 đến thứ 7:

Sáng:   08.00 – 11.30

Chiều:  13.30 – 17.00

Tối:      17.00 –19.00

Chủ nhật, ngày lễ: Không làm việc