CƠ SỞ VẬT CHẤT

Cơ sở vật chất Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đầu tư trang thiết bị học tập hiện đại.

Các phòng học tại Trung tâm luôn luôn sạch sẽ, hiện đại. Hiện tại Trung tâm có các phòng học chất lượng cao được trang bị hiện đại hỗ trợ cho công tác giảng dạy. Giáo viên giảng dạy tại Trung tâm luôn được trang bị các trang thiết bị hiện đại và có những điều kiện tốt và thuận lợi nhất để mỗi buổi học trở nên sinh động, ấn tượng, giúp học viên có hứng thú và quan trọng nhất là học viên có thể tiếp thu bài hiệu quả nhất.

Trung tâm Ngoại ngữ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn mong muốn học viên có môi trường học tập ngoại ngữ lý tưởng và hiệu quả.