LỊCH HỌC - KẾT QUẢ THI


Kết quả thi TOEIC ngày 14/07/2019.

Dự kiến khai giảng ngày 01/08/2019.

Ngoại ngữ cho sinh viên hệ Văn bằng 2 - Tiếng Hoa, tiếng Pháp.


Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 23/6/2019, trình độ A, Anh văn.

Kết quả thi chứng chỉ quốc gia ngày 23/6/2019, trình độ B, Anh văn.

Kết quả thi kỳ thi tiếng Anh tương đương B1.2, ngày thi 23/6/2019.


Luyện thi cấp độ B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc Việt Nam.

Luyện thi cấp độ B1.2. Chương trình học ngoại ngữ tương đương B1.2.

Khóa Ngoại ngữ chất lượng cao, tiếng Tây Ban Nha (48 tiết).